Výběr firmy RAIN BIRD

Jde o velmi důležité rozhodnutí !

Úspěšnost Vašeho systému zavlažování závisí velkou měrou na dodavateli instalačních prací, kterého si pro vlastní provedení vyberete. Posouzení problematiky a odborné znalosti jsou rozhodující pro zajištění výkonnosti a dlouhodobé spolehlivosti Vašeho systému. Právě to, jak je Váš systém navržen a nainstalován, ukáže rozdíl mezi spolehlivým systémem, který udržuje Váš trávník zelený a zdravý a systémem, který svou funkci neplní ideálně a spotřebovává nadměrné množství vody. Jedná se o důležité rozhodnutí, ale výběr není tak obtížný, jak se může zdát. Uvádíme zde několik rad, které Vám pomohou vybrat instalační firmu, která Vám zaručí kvalitní práci

Co očekávat ?

Spolehlivý a schopný dodavatel Vám rád poskytne dostatek informací, abyste mohli zasvěceně rozhodnout. Zároveň se bude chtít seznámit s Vaším pozemkem, aby zjistil půdní podmínky, informace ohledně zdroje vody, tlakové podmínky, druhy a rozmístění porostů a trávníkových ploch...
Následně Vám předloží upřesněnou cenovou nabídku, uvádějící rozsah prací a celkovou cenu za materiál a instalaci. Zároveň s touto nabídkou by Vám dodavatel měl jasně vysvětlit všechny specifikace. Obecně by mělo platit, že instalace by měla co nejméně narušit stávající stav vašeho pozemku. Práce v běžném rozsahu by měly trvat méně než týden.

Na co se ptát ?

Dobří dodavatelé Vás budou vyzývat ke kladení mnoha otázek. Odpovědi na tyto otázky Vám umožní zjistit co přesně za své peníze dostáváte a co všechno můžete od Vašeho systému zavlažování očekávat. Uvádíme několik důležitých otázek, které Vám mohou s výběrem pomoci:

Který typ výrobku bude použit a proč?

Dodavatel by Vám měl uvést, kterou ovládací jednotku, elektroventily, rotační či rozprašovací postřikovače bude nejvhodnější pro Vaši zahradu či sportoviště použít.

Bude poskytnut poinstalační servis?

Profesionální dodavatel musí být schopen a ochoten tento servis poskytnout.

Je na systém poskytována záruka?

Běžná záruka na poskytnutou práci je 2 roky a na vybrané postřikovače 5 let. Měli byste si vyžádat seznam referencí, případně některého zákazníka zkontaktovat a zjistit, jak je s instalovaným systémem a dodavatelskou firmou spokojen.

Získáte za co platíte ?

Vyvarujte se dodavatelů, kteří Vám účtují výrazně nižší cenu, než ostatní. Tito dodavatelé mohou být neoprávněni, či nezkušení a často používají techniky, které mohou ohrozit stav Vašeho trávníku a zkrátit životnost celého systému.

Pozor na tyto nejčastější obchodní triky:

Není osazen vstupní filtr, který chrání veškeré komponenty systému a zaručuje bezproblémový provoz a spolehlivost systému.

Postřikovače systému jsou osazeny příliš daleko od sebe, takže zavlažovaná plocha není optimálně pokryta, čímž na trávníku v období horkých letních měsíců vznikají rezavá suchá místa.

Na sekci jsou osazeny postřikovače s rozdílnou hodnotou dodávané závlahové dávky (rotační x rozprašovací), co způsobuje převlažování jedné části pozemku ve snaze dostatečně zavlažit část jinou.

Nejsou použity speciální vodotěsné konektory a plastové šachtice, takže ochrana elektrických komponent systému proti zkratu a korozi je nedostatečná.

Otázka důvěry

Především byste si měli vybrat dodavatele, kterému můžete důvěřovat a se kterým se Vám bude dobře spolupracovat. Je důležité, aby Vám byly do systému nainstalovány profesionální sériové komponenty, právě takové, jakými jsou komponenty vyráběné renomovanou firmou RAIN BIRD, největšího světového výrobce komponentů pro závlahy. Již od roku 1933 spolupracuje RAIN BIRD se svými dodavateli na vývoji cenově nejefektivnějšího a přitom spolehlivého závlahového systému. Výběr dodavatele, který pracuje s výrobky RAIN BIRD je tou nejlepší cestou pro to, abyste si byli jisti, že práce bude provedena řádně.

Závlahový systém je komplex podzemních potrubních rozvodů, ventilů, 24V elektrického propojení a postřikovačů. Návrh a instalace Vašeho zavlažování jsou pro Vaši spokojenost rozhodující, protože podmiňují kvalitně zavlažený pozemek. Jedná se o komplikovaný proces, vyžadující množství vybavení stejně tak, jako zkušenosti v navrhování závlah a hydraulických otázkách. To jsou důvody proč je tak důležité zvolit si opravdu profesionálního dodavatele instalačních prací pro Váš pozemek.