Otázky a odpovědi

Automatický závlahový systém

Kolik vody trávník vyžaduje?
Většinou 25mm vody týdně při teplotě kolem 25 - 28 °C. Což je asi 25 litrů na m2 týdně. Potřeba vody samozřejmě závisí na teplotě. Při vysokých teplotách se většina vody odpaří.


Kdy je nejvhodnější zavlažovat?
Ideální je v časných ranních hodinách eventuálně ve večerních hodinách. V průběhu dne se zavlažování doporučuje jen při chladném počasí a v případě čerstvě vysetého trávníku.


Jak často zavlažovat?
Lépe v nepravidelných a delších časových intervalech než naopak. Což způsobuje kompaktnější a lépe prorostlý travní drn. Pokud zaléváte často a krátce je drn náchylný k vytrhávání a poškození.


Jak dlouho zavlažovat?
Základní vypočtené informace o srážkové výšce získáte od nás. Délka zavlažování závisí na tom, jak rychle postřikovače aplikují vodu na trávník. Pro změření skutečné hodnoty srážkové výšky použijte nádobky, které umístíte do zavlažovací plochy. Spusťte systém na 15minut. Změřte množství vody v nádobkách, zprůměrňujte a vynásobte 4x. Tím zjistíte hodnotu srážkové výšky za 1 hodinu.

Čidlo srážek

Co když bude pršet?
Všechny systémy používají automatické čidlo, které při dostatku přirozených srážek systém vypne a po odpaření vody z čidla opět systém aktivuje.


Co dělat před příchodem zimy?
Nejednoduší možností je nechat si provést zazimování u naší firmy, tím se vyvarujete možného zamrznutí a popraskání pevných komponentů zavlažovacího systému. Pokud hodláte provést zazimování sami, dodržujte tato pravidla:

 1. Vypněte hlavní přívod vody do systému.
 2. Vypusťte pomocí výpustných ventilů vodu ze systému. Popřípadě vyfoukněte vodu pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu. Pozor, nesmíte překročit hodnotu tlaku vzduchu 2,0 atm. A nikdy nepouštějte vzduch do uzavřeného systému!
 3. Zkontrolujte zda je systém zcela vypuštěn.
 4. Vypněte ovládací jednotku.

Jak systém na jaře spustit?
Nejjednoduší možností je nechat si provést jarní spuštění a kontrolu správné funkce systému od naší firmy. Pokud hodláte provést jarní spuštění sami postupujte podle těhto bodů:

 1. Zapněte a naprogramujte jednotku.
 2. Vyčistěte hlavní filtr. Zkontrolujte uzavření vypouštěcích ventilů. Otevřete první sekci a pomalu otevírejte přívod vody. Nechte uniknou vzduch z potrubí. Opakujte u všech sekcí.
 3. Vyčištění filtrační vložky na všech postřikovačích.
 4. Zkontrolujte v provozu všechny sekce, nastavení výsečí a stav trysek postřikovačů.

Jakou údržbu systém vyžaduje?
Každý měsíc:

 1. Upravit data na ovládací jednotce.
 2. Zkontrolujte stav trysek a nastavení postřikovačů.
 3. Zkontrolujte vložku filtru popřípadě vyčistěte.

Jednou za sezonu:

 1. Zkontrolujte a vyčistěte filtry na všech postřikovačích.
 2. Manuálně spusťte každou sekci a zkontrolujte činnost postřikovačů.
 3. Zkontrolujte stav kabelových konektorů u cívek elektroventilů.

Podle potřeby:

 1. Stav trysek postřikovačů.
 2. Usazení vršku postřikovačů v úrovni terénu.

Co když dojde k výpadku el. proudu?
Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny záložními zdroji, které při krátkodobém výpadku zachovají naprogramovaná data. Při delším výpadku je pak aktivován záložní program, který zajistí nouzové zavlažování. Je nutné znovu naprogramovat jednotku.


Co když chci použít znečištěnou vodu?
Na vstupu do systému se předsadí vhodný filtr, který odstraní nečistoty.


Kolik vody a jaký tlak je potřeba?
Minimální tlak je přibližně 2 - 2,5 atm. Je lépe, aby tlak dosahoval hodnot 3,5 - 4,0 atm. Vyvarujte se napojení systému na zahradí kohoutky o malých průměrech, které omezují průtok vody a díky dlouhému přívodu v malých profilech způsobují vysoké ztráty tlaku. Doporučuje se napojit systém těsně za vodoměr. Minimální průtok, který umožní optimální návrh systému, se bude u zahrad 500-700m2 pohybovat kolem 0,6 - 0,7 l/s. Čím větší průtok vody, tím lze zvolit levnější systém. U studní, které mají nižší vydatnost se doporučuje instalovat vyrovnávací nádrž.


Lze použít rotační a rozstřikovací systém společně na jedné větvi potrubí?
Nelze. Rozprašovací a rotační postřikovače mají zcela odlišnou srážkovou výšku a proto musí být každý napojen na rozdílné potrubní větve.